Громади Закарпаття провели друге засідання робочої групи з напрацювання стратегії розвитку

Впродовж останнього тижня травня в п’яти громадах, а саме Горінчівській, Холмківській, Полянській, Берегівській та Ужгородській, відбулися засідання робочих груп з формування стратегій розвитку територіальних громад. Процес стратегічного планування відбувається за підтримки експертів проєкту «Стратегічний аналіз і рекомендації з розширення можливостей органів місцевого самоврядування і громад за допомогою відповідних стратегічних документів», який реалізовується Агенцією місцевого економічного розвитку Яворівщини за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

У рамках засідань опрацювали результат SWOT-аналізу кожної з громад, а також з урахуванням внесених пропозицій робочої групи сформували дерево цілей стратегії розвитку громади та розпочали роботу над розробкою конкретних заходів і завдань на період реалізації стратегії. Під час обговорень учасникам вдалося систематизувати свої напрацювання, які стануть основою для подальших кроків з розробки стратегії. 

Голова Горінчівської громади Михайло Калинич: «Кожна громада, як і кожна людина, має свої сильні та слабкі сторони. Для того щоб стратегія розвитку нашої громади була максимально дієвою, ми маємо чітко розуміти, якими є наші основні сильні сторони, і спробувати вибудувати навколо них систему стратегічних та оперативних цілей розвитку громади».

Експерт проєкту Віктор Борщевський наголосив: «Живе спілкування та обговорення у громаді її сильних і слабких сторін, а також пріоритетних напрямів стратегічного розвитку є дуже важливим аспектом, який сприятиме відображенню реального стану справ у громаді, не кажучи вже про визначення можливих засобів подолання наявних проблем».

«Берегівська громада має давні історично зумовлені туристичні та логістичні переваги. Утім, шокові події, які ми всі переживаємо останніми роками, зумовлюють потребу перегляду “що ми маємо”, “чого ми прагнемо” і “що потрібно зробити, щоб отримати бажане”. На всі ці питання громада сьогодні дала чітку відповідь, спільно сформулювавши стратегічне бачення та місію, а також дерево цілей. Імпонує активність учасників зустрічі у процесі обговорення завдань майбутнього розвитку, адже саме вони є прообразами майбутніх проєктів, описом конкретних дій, які будуть реалізовуватися для досягнення операційних і, відповідно, стратегічних цілей», – підсумовуючи результати зустрічі, зазначив Андрій Дуб, експерт проєкту.

За результатами засідання робочої групи в Ужгородській громаді експертка проєкту Ірина Сторонянська зазначила: «Висока активність учасників робочої групи з розробки стратегії, конструктивні пропозиції з напрацювання цілей стратегії, які вносили представники громадськості та структурних підрозділів міської ради, досягнення ними консенсусу вкотре доводять відкритість процесу стратегічного планування та наявності комунікації між мешканцями та владою в Ужгородській громаді».

Наступним кроком для громад є збір ідей до плану заходів з реалізації стратегії.

 

administrator

Related Articles