ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні виклики сталого бізнесу»

Державний університет «Житомирська політехніка» запрошує вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців, які цікавляться проблемами та перспективами розвитку суспільства взяти участь у IІI Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні виклики сталого розвитку бізнесу», яка відбудеться 03-04 листопада 2022 року.

Робота буде проводитись за секціями:

Секція 2. Економічний розвиток в умовах цифровізації економіки та суспільства.
Секція 4. Розвиток корпоративних фінансів в сучасних умовах господарювання.

Тези доповіді та заявки надсилаються на електронну адресу секретаря відповідної секції:

Секція

Секретар секції

Електронна пошта (e-mail)

Секція 2

к.е.н., доц. МЕЛЬНИК Тетяна

tyu_melnyk@ztu.edu.ua

Секція 4

 ІВАНИСЬКО Наталья

kfn_inm@ztu.edu.ua

 

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі в конференції:  очна та заочна.

Участь в конференції  – БЕЗКОШТОВНА

Тези та заявку учасника конференції необхідно надіслати на електронну адресу секретарю секції (див. таблицю) до 27.10.2022 р.

Підтвердження про одержання матеріалів буде надіслане протягом 2 робочих днів.

За результатами роботи конференції тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті Державного університету «Житомирська політехніка» до 16.12.2022 р. Якщо секретарі отримають змакетований варіант збірника раніше, вони зроблять його розсилку серед усіх учасників.

Вимоги до оформлення тез 

Тези оформлюються у файлі типу «документ Місrоsоft Wогd». Формат сторінки – А4, поля – 25 мм з усіх боків, орієнтація книжкова, шрифт «Times New Roman», розмір основного тексту – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний, без відступів). Текст має бути обсягом 1 або 2 ПОВНІ сторінки. Список літератури подавати не потрібно!

Складові:

  1. Індекс УДК у лівому верхньому кутку (9 пунктів).
  2. Прізвище та ініціали автора(-ів), посада, науковий ступінь, вчене звання напівжирним, виключка вправо – скорочено (11 пунктів). Примітка: якщо науковий керівник є співавтором, то його потрібно зазначати саме як співавтора, а не як  наукового керівника.
  3. Прізвище та ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання напівжирним, виключка вправо – скорочено (10 пунктів). Примітка: автори-студенти мають обов’язково заповнити це поле.
  4. Повна назва закладу вищої освіти, виключка вправо (10 пунктів, курсив).
  5. Назва тези – напівжирним, виключка по центру (12 пунктів).
  6. Текст тези – виключка по ширині тексту, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ – 6 мм.

Рисунки слід виконувати у Wогd. Всі текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових рамках.

Формули розміщувати з виключкою вліво з відступом 20 мм. Нумерація формул – з виключкою вправо. Як основний шрифт у формулах слід використати TimesET.

Всі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою.

administrator

Related Articles