Суспільний договір для України: хто має його формувати, яку роль відіграватиме українське суспільство та з якими викликами воно зіштовхнеться

Аспен Інститут Київ реалізує проєкт, присвячений суспільному договору для України. До діалогу про майбутнє країни Інститут залучає лідерів різних сфер: державного управління, бізнесу, юриспруденції, науки, медіа, тощо. Учасниками другого семінару стали випускники та члени Спільноти Інституту. Під час обговорення учасники робили акцент на питаннях становлення та розвитку українського суспільства, викликів, з якими воно зіштовхнеться після перемоги, відповідальності за стабільний курс держави.

Потужна мілітаризація, волонтерство та гнучкість до змін: яким має бути українське суспільство договору

На думку деяких учасників семінару, важливо, щоб ми, як нація відрефлексували те, що з нами відбувається. Зокрема — питання недопущення повторення війни у майбутньому. У суспільному договорі ми маємо ставити акцент на безпеці, а основою повоєнного життя має стати мілітаризація України з обов’язковою військовою службою чоловіків і жінок за прикладом Швейцарії та Ізраїлю.

Учасники також зазначили, що суспільний договір не є статичним або довершеним, а скоріше подібний до живого організму. Тому українське суспільство повинне напрацювати такий тип соціальної угоди, який би міг видозмінюватись в потрібному руслі. Однією з запорук гнучкості суспільного договору може стати розвинений волонтерський рух, який в подальшому ще допоможе  розвивати країну у різних векторах. Також розвинуте індивідуальне лідерство в масштабах країни дозволить реагувати на нові виклики. Наприклад, екологічної міграції. 

Важливою ознакою згаданого вище індивідуального лідерства є відповідальність за долю та розвиток країни. Таку відповідальність багато українців почали відчувати після повномасштабного вторгнення Росії. Не менш важливими складовими є можливість приймати рішення самостійно, вміння та готовність гуртуватися заради спільної мети. 

Формування та реалізація суспільного договору: сукупність різних спільнот та сильні інституції

Говорячи про суспільний договір, треба врахувати і тих, хто його формує. По-перше, важливо залучити таку кількість різних спільнот, щоб договір був максимально репрезентативним, інклюзивним та вважався загальнонаціональним. По-друге — відповісти на питання червоних ліній, вирішити чи всі спільноти будуть допущені до процесу і чому. Зокрема, на семінарі лунала думка, що приналежність до української політичної нації, яка викристалізовується сьогодні, не буде визначатись за замовчуванням. Тому контури цієї політичної спільноти теж потребують визначення. 

Крім формування суспільного договору, важливим є питання його реалізації та забезпечення розвитку держави.  На семінарі прозвучала думка, що сталого курсу країни не буде без сталої роботи інституцій. Зараз в Україні існує персоналізоване сприйняття інституцій через їх лідерів. Потрібно напрацювати таку модель, при якій зміна лідерів не впливатиме на загальний курс. Водночас, якщо ті чи інші інституції не можуть виконувати ті чи інші функції — їх має брати на себе приватний сектор.

Загрози та виклики, з якими зіштовхнеться українське суспільство після перемоги

Українське суспільство показує неймовірний рівень об’єднаності та мобілізованості. Втім, існують деякі загрози, про які варто пам’ятати:

  • Зараз запит суспільства на зовнішній рівень безпеки буде реалізований. Щодо внутрішнього — існує ризик монополізації влади з усіма наслідками. Тому в українському суспільному договорі має посилитися запит на справедливість та правову реформу.
  • Потрібно пропрацювати питання відсутності довіри, яка є однією з засадничих підстав для відповіді куди ми хочемо рухатись, і хто ми є. 
  • Українське суспільство також має проблеми з визначенням певних цінностей. Наприклад, надання пріоритету відданим кадрам перед компетентними може заважати розвитку. Таке ставлення потрібно змінювати.
  • За відсутності спільного ворога може початися міжусобна війна всередині українського суспільства. Треба скористатися можливістю “зшити” його, адже викристалізовується спільний пантеон героїв, традицій. Водночас, потрібно пам’ятати, що процес об’єднання може виявитись складним.

Проєкт “Суспільний договір для України” реалізується за підтримки NED (National Endowment for Democracy).

administrator

Related Articles