Відновлення втраченого виконавчого провадження

З початком бойових дій в Україні не лише величезна кількість наших співвітчизників змушені були покинути свої домівки. Діяльність багатьох приватних та державних підприємств, установ, організацій також була призупинена на окупованих територіях й на територіях, де відбуваються активні бойові дії. Нажаль, не всі установи та організації мали можливість евакуювати з цих територій свою документацію, а подекуди в результаті бойових дій така документація була знищена.

Так, наприклад, органи державної виконавчої служби в більшості випадків не евакуювали з територій, які є окупованими або на яких ведуться активні бойові дії, матеріали виконавчих проваджень.

Тож, розглянемо ситуацію, коли особі необхідно відновити втрачене виконавче провадження.

Відновлення виконавчого провадження – це продовження виконання вимог виконавчого документа державним виконавцем на забезпечення процесуальних гарантій стягувачів, спрямованих на повне і фактичне виконання рішення суду.

Відновити виконавче провадження відповідно до положень чинного законодавством залежно від обставин можливо через звернення до суду, так і без нього.

Без звернення до суду відновлення виконавчого провадження відбувається за заявою боржника, коли він бажає виконати рішення суду або у зв’язку з необхідністю припинення заходів примусового виконання рішення. В інших випадках втрачене виконавче провадження відновлюється лише через суд.

Так, у випадку коли боржник бажає добровільно виконати рішення суду або у зв’язку з необхідністю припинення заходів примусового виконання рішення, а виконавче провадження втрачене, то він звертається до відділу виконавчої служби з відповідною заявою, у якій зазначає: яке виконавче провадження необхідно відновити (номер провадження); реквізити виконавчого документа; сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місце знаходження (у разі наявності такої інформації у сторони виконавчого провадження); обставини втрати матеріалів виконавчого провадження (наприклад, знищення матеріалів провадження внаслідок бойових дій); які саме документи провадження необхідно поновити та з якою метою. До заяви про відновлення втраченого виконавчого провадження бажано надати документи або їх копії, що збереглися і стосуються справи.

У заяві боржника про відновлення матеріалів виконавчого провадження, виконання за яким здійснювалось на тимчасово окупованій території, зазначаються обставини, які зумовлюють необхідність відновлення виконавчого провадження (намір виконати рішення, припинення заходів примусового виконання рішень у зв’язку з виконанням рішення у повному обсязі, скасуванням рішення, на підставі якого видано виконавчий документ тощо). У разі виконання боржником рішення у повному обсязі до заяви додаються квитанції, платіжні документи, що підтверджують сплату боргу за виконавчим документом, виконавчого збору та витрат виконавчого провадження (у разі винесення відповідних постанов).

Відновлення ж втраченого виконавчого провадження за ініціативою, наприклад, стягувача, відбувається обов’язково через звернення до суду в такому порядку:

1. Сторона виконавчого провадження звертається до відділу державної виконавчої служби, в якому перебувало на виконанні виконавче провадження, із запитом щодо стану провадження.

2. Відділ ДВС надасть відповідь внаслідок чого провадження було втрачене. Ця відповідь буде підставою для звернення до суду з заявою щодо відновлення судового провадження.

3. Сторона виконавчого провадження звертається до відділу ДВС із заявою про відновлення втраченого виконавчого провадження. У цій заяві до відділу виконавчої служби зазначається: яке виконавче провадження необхідно відновити (номер провадження); реквізити виконавчого документа; сторони виконавчого провадження, їх місце проживання чи місце знаходження (у разі наявності такої інформації у сторони виконавчого провадження); обставини втрати матеріалів виконавчого провадження (наприклад, знищення матеріалів провадження внаслідок бойових дій); які саме документи провадження необхідно поновити та з якою метою. До заяви про відновлення втраченого виконавчого провадження бажано надати документи або їх копії, що збереглися і стосуються справи.

4. Сторона виконавчого провадження звертається до суду з заявою про видачу дублікату виконавчого документа.

У випадку, коли суд, який видавав виконавчий документ, не здійснює свою діяльність, то необхідно буде відновити також і втрачене судове провадження звернувшись до суду, відповідно до зміненої підсудності.

Суд за результатами розгляду та оцінки наданих документів ухвалює рішення про відновлення виконавчого провадження повністю або в частині. Далі потрібно звернутися до суду із заявою про видачу дубліката виконавчого документа. За видачу дубліката необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 01.10.2022 року – 74 грн 43 к).

5. Після отримання дублікат виконавчого листа надається державному виконавцю, який не пізніше наступного робочого дня з моменту надходження повинен винести постанову про відновлення втраченого виконавчого провадження. Надалі виконавче провадження здійснюється в загальному порядку відповідно о норм Закону України «Про виконавче провадження».

administrator

Related Articles