Діяльність старост в умовах воєнного стану – запитання-відповіді

У збірці наведені питання, що виникали у старост під час навчання, яке проводила Асоціація об’єднаних територіальних громад упродовж довоєнного і воєнного періоду, та надані відповіді на них в межах чинного законодавства. Навчання Асоціація ОТГ здійснювала у рамках впровадження ініціативи «Підвищення професійного рівня та кваліфікації старост через обмін досвідом, навчання та діалог з центральними органами виконавчої влади», що реалізовувалась за підтримки Програми «ULEAD з Європою».

Запрошуємо ознайомитися зі збіркою за посиланням.

Ситуація, у якій опинилася наша країна з 24 лютого, є безпрецедентною. Пряма безпосередня агресія, військові дії, тимчасова окупація, велика кількість внутрішньо переміщених осіб стали величезним викликом для органів місцевого самоврядування (ОМС) та їх посадових осіб.

Нерегламентовані і неунормовані ситуації вимагають від ОМС нестандартних рішень. Часто реалізація таких рішень, зокрема щодо надання публічних послуг, юридично або соціально значущі дії покладаються не тільки на керівників виконавчих органів, а й на тих, хто найближче знаходиться до жителів громади – старост. Інколи в воєнних умовах старости опиняються сам на сам з певними проблемними питаннями через надзвичайні ситуації, відсутність зв’язку з адміністративним центром тощо і беруть на себе повноваження, не передбачені законодавчими нормами.

Але навіть в умовах відсутності законодавчих чи нормативних документів, що дають розуміння реалізації певних правових дій в умовах воєнного стану, будь-яка посадова особа має пам’ятати норми статті 19 Конституції України та норми статті 7 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування. Відповідно до них посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їхньої компетенції. І в умовах воєнного стану відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», органи місцевого самоврядування і далі здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та іншими законами України.

Отже, коли ми говоримо про роботу і повноваження старост в умовах воєнного стану, то маємо розуміти, що базові повноваження старости, прописані у статті 54-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану змін не зазнали. Додаткові повноваження, які можуть покладатися на старост відповідно до інших спеціальних профільних законів, могли зазнати змін лише в частині обмеження доступу до конкретних державних реєстрів. Тож загалом повноваження старост під час воєнного стану фактично залишилися незмінними і мають виконуватися в межах норм законодавчого забезпечення.

 

Джерело: decentralization.gov.ua.

administrator

Related Articles